Par mums

Spēja sarunāties

BNA mērķi un uzdevumi

• Veicināt informācijas pieejamību par zinātniski pamatotiem samazināta riska bezdūmu produktiem.

• Veicināt bezdūmu produktu pieejamību pieaugušiem tabakas un nikotīna produktu lietotājiem.

• Izstrādāt ieteikumus nozarei saistošo normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā, sniegt risinājumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

• Attīstīt bezdūmu nozares sadarbību ar tai saistošām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī.

• Līdzdarboties jaunu un inovatīvu nozares produktu pētniecībā un attīstīšanā.

• Regulāri rīkot izglītojoša rakstura pasākumus par samazināta riska alternatīvām, veikt sabiedriskās domas pētījumus un informēt sabiedrību.

• Veicināt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Mēs esam
redzami

Ietekme

Mēs esam aktīvi pārstāvēti ietekmīgākajās sociālo partneru organizācijās – mūsu sadzird un uzklausa. Un, protams, mēs aizstāvam savu biedru – nodokļu maksātāju –  intereses diskusijās ar valsts institūcijām, regulāri veicam sabiedriskās domas pētījumus un informējam sabiedrību par aktuālām tēmām.